Team

Teamutveckling

Vad behöver företag och organisationer göra för att deras team ska fungera bättre och nå målen?

vis kommunikation utgår från två fokusområden när vi utvecklar team -  dels relationsprocessen dels arbetsprocessen. Forskning visar att för att få team att prestera maximalt måste båda processerna fungera.


När vi arbetar med relationsprocessen använder vi ofta SDI – Strength Deployment Inventory. SDI© är ett verktyg som används för ökad självinsikt och för att stärka relationen i en grupp. Vi använder verktyget SDI© på många olika sätt, men utgår hela tiden från grundaren Elias Porters RAT-teori om alla människors önskan om att bli bekräftad för den man är och det man gör i livets alla olika situationer.


Genom reflektiva samtal diskuterar vi motivation kopplat till beteende för att bättre förstå hur vi agerar i vardagen. Vi presenterar våra olika konfliktstilar för att både identifiera och hantera de konflikter som uppstår. Vi arbetar också med värdeskapande feedback för att förstärka beteenden vi uppskattar och tona ner styrkor som vi överdriver.

När vi utvecklar arbetsprocessen utgår vi från Susan Wheelans teorier IMGD - Integrated Model of Group Development. Utifrån målet att skapa effektiva och funktionella team använder vi Wheelans verktyg GDQ -The Group Development Questionnaire för att mäta hur gruppen upplever att de fungerar just nu.


Gruppen får information om hur effektiv gruppen är jämfört med ett stort urval andra grupper och hur produktiva de anser sig vara som grupp. Utifrån deras skattning får de också en sammanställning av vilka frågor gruppen bör fokusera på för att öka sin produktivitet och tillsammans skapar gruppen en handlingsplan för de förändringar de vill göra.


Vi kan följa upp insatsen genom en ny mätning cirka 6-8 månader efter första tillfället och kan på så sätt få en bild av hur gruppen upplever att effetkiviteten i gruppen har förändrats under processen.

 


vis kommunikation teamutveckling ger resultat

"Första steget att förstå någon annan är att förstå dig själv"

Nedan följer exempel på uppdrag som vi har genomfört. Se det som en palett med färger som du själv kombinerar ihop för att hitta den färg som passar dig och er verksamhet.

vis - viken kommunikation - florettgatan 29 c - 254 67 helsingborg- epost info@viskommunikation.se

Copyright @ All Rights Reserved