Vad vi gör

För att utbildningen ska ge bäst resultat rekommenderar vi att den görs under en längre period för att deltagarna ska hinna öva på sina nyvunna kunskaper. Vid varje tillfälle sätter vi individuella utvecklingsmål som vi tränar på till nästa utbildningstillfälle. 

Vi arbetar med såväl grupputbildningar som individuella samtal, allt utifrån ert syfte med utbildningen. Är det en hel grupp som behöver utvecklas eller är det bara en person som behöver hitta nya arbetssätt, få ny energi eller ett externt bollplank för att diskutera nya idéer?

Centralt i våra utbildningar finns coaching som ett viktigt hjälpmedel. Genom coaching hittar deltagarna den väg som fungerar bäst för att de ska uppnå de mål som har satts. Det är deltagaren som "gör jobbet". Vår uppgift är att stötta, utmana, vägleda och ge nya infallsvinklar för att lösa problemen som skapats med det gamla sättet att tänka.

”En resa på tusen mil startar med ett steg i rätt riktning”

Confucius

Våra utbildningar kan genomföras i era eller våra lokaler. Det viktigaste är att deltagarna får sitta ostört och fokusera på utbildningen för att den ska bli så effektiv som möjligt. De individuella samtalen kan också genomföras per telefon, vi anpassar oss till vad som är mest praktiskt för deltagaren.

vis kommunikation vägen till utveckling

vis kommunikation utgår alltid från att öka deltagarens kompetens utifrån självinsikt.


Våra utbildningar inleds med att vi gör en nulägesanalys för att  hitta rätt nivå och innehåll på utbildningen. Nulägesanalysen görs hos deltagarna och vårt förslag på innehåll stäms av med företagets kontaktperson för att säkerställa att utbildningsmålen stämmer överens med företagens mål.


När utbildningen är klar utvärderar vi insatsen och ställer resultatet i relation till målet - har vi nått det vi ville med insatsen?

vis - viken kommunikation - florettgatan 29 c - 254 67 helsingborg- epost info@viskommunikation.se

Copyright @ All Rights Reserved