Ledare

”Om du vill bygga ett skepp, dra inte samman folk för att samla virke och tilldela dem inte uppgifter och arbete, men lär dem i stället att längta efter havets oändliga storhet!”

Antoine de Saint-Exupéry

vis kommunikation ledarutveckling

Ledarutveckling

Ordet kommunicera kommer från communicare – dela, meddela, göra gemensamt. För oss handlar ett framgångsrikt ledarskap om att kommunicera rätt. Det betyder att du som ledare måste kunna dela och meddela företagets tankar och visioner med medarbetarna. Det betyder också att  göra aktiviteterna för att nå  målen gemensamma. Det handlar  om att arbeta fram en tydlig struktur i sitt arbetssätt, att vara en förebild och att få sina medarbetare att växa genom coaching.

Exempel på innehåll:

Vi genomför lika ofta ledarskapsprogram för grupper som individuell ledarcoaching. Det som är gemensamt är att våra utbildningar sträcker sig över tid, oftast minst 6 månader.

  • Tid och planering
  • Retorik, argumentationsteknik
  • Struktur och rutiner
  • Att arbeta med målet
  • Vilka förväntningar finns på ledarskapet
  • Leda genom att coacha
  • Värdeskapande feedback
  • Projektledning

vis - viken kommunikation - florettgatan 29 c - 254 67 helsingborg- epost info@viskommunikation.se

Copyright @ All Rights Reserved