Pedagoger

"Latmasken sammanträder. Han pratar vind och väder.

Han hyvlar inga bräder. Han garvar intet läder. Han sömnar inga kläder. Han hedrar inga fäder. Han sammanträder."

                      Alf Henrikson 

Meningsfulla föräldramöten

Nedan följer exempel på uppdrag som vi har genomfört. Föutom att föreläsa på skolor och förskolor är vi gästföreläsare på Malmö Universitet där vi möter framtidens pedagoger.

Ni är specialutbildade på att möta barn – men hur många timmars utbildning har ni fått i att möta vuxna?

Var uppstår de flesta missförstånden – när du kommunicerar med barn eller med föräldrar?


I samarbete med pedagoger har vi utvecklat en utbildning för att ge skolans värld  verktyg i mötesteknik. Under två gånger två timmar varvar vi teori med praktiska övningar kring kommunikation med föräldrar, såväl individuella möten som stormöten med föräldrar.


Ur innehållet:

•Förberedelse inför mötet

•Inledningens betydelse – ord, tonfall, kroppsspråk

•Frågemetodik – vi får de svar vi förtjänar

•Retorik – Logos, Ethos, Pathos

•Argumentationsteknik

•Verktyg för att skapa dialog och delaktighet

•Motivation kopplat till beteende - att anpassa mötet

  utifrån den vi möter

•Coachande förhållningssättSå här säger Bosse Wahlin, rektor och förskolechef på Vejbystrands skola efter deras utbildning:
”Vi har alla utbildning på att bemöta barn i olika åldrar men så vitt jag kommer ihåg från min tid från högskolan så läste vi inget om bemötande av vuxna. För mig är ett bra bemötande oerhört viktigt vare sig jag handlar skor eller går till doktorn. Mina medarbetare var redan innan utbildningen duktiga i sitt bemötande men bara för att man är duktig ska man inte vara nöjd – vi kan alla blir bättre! Jag vill att mina medarbetare som dagligen möter föräldrar till barnen ska vara väldigt professionella i sitt bemötande så därför kontaktade jag Eva. Efter vår utbildning tror jag att vi alla har blivit ännu bättre i mötet med vuxna människor.”


vis - viken kommunikation - florettgatan 29 c - 254 67 helsingborg- epost info@viskommunikation.se

Copyright @ All Rights Reserved