Säljare

Säljutveckling

För oss betyder försäljning att erbjuda en lösning som motsvarar kundens behov. Våra säljutbildningar anpassas utifrån vad er säljkår behöver utveckla. Är det dålig planering som gör att ni inte gör så smånga kundbesök som ni behöver? Är det att sälja in kund-besöket som är hindret? Har ni svårt att hitta kundens behov? Är säljarna osäkra på hur de ska sälja in era lösningar eller är problemet att ta en order?

Vi genomför lika ofta säljakademier för grupper som individuell coaching av säljare. Det som är gemensamt är att utbildningen sträcker sig över tid, oftast minst 6 månader.

"Förmågan att övertyga innebär först och främst att vara personligen övertygad"

Eva Kihlström, Karismakoden


Exempel på innehåll:

  • Tid och planering
  • Kundsamtalets uppbyggnad
  • Inledningens betydelse
  • Behovsanalys
  • Presentationsteknik
  • Argumentationsteknik
  • Förhandlingsteknik
  • Reklamationshantering

vis - viken kommunikation - florettgatan 29 c - 254 67 helsingborg- epost info@viskommunikation.se

Copyright @ All Rights Reserved