Referenser

Individuell ledarcoaching:

·          Tillsammans med min coach har jag blivit stärkt och uppmuntrad till ett tydligare ledarskap. Vi har synliggjort mina starka och svaga sidor som innebär att jag är medveten om dem och hur jag ska använda mig av dem. Vi har skapat mer struktur och organisation runt mig och mina medarbetare. En handfast och utvecklande coaching som gör att vardagen blir roligare och intressantare. 

"Inget verktyg är bättre än den som håller i det"

Okänd

vis kommunikation nöjda kunder

Under åren har vi utvecklat deltagare från t ex  ICA Sverige,

HTH Kök, Optimera, Unilever, Skatteverket, Svedala kommun, Vetenskapsrådet, Arnes Blommor, tidningen Norra Skåne, , Freja Transport, EttikettoPrintcom, pedagoger från Malmö Universitet m fl.

Nedan följer ett antal kommentarer från olika utbildningar som vi

har genomfört:

Kyrkoherde, Lunds stift

Utbildning i kundkommunikation:

·         Hade inte förväntat att jag skulle kunna känna så pass stor anpassning till arbetet. Känns applicerbart. Jag ser det ur ytterligare fler perspektiv än tidigare, härligt! Jättetrevligt, roliga praktiska övningar, lätt att ta till sig. En handledare som bryr sig. Engagerad.

Privatmarknadsavdelning på dagstidning

Workshop Vem gör vad och varför:

·          Att vi kom igenom processerna på ett tydligt och bra sätt. Möjlighet att räta ut frågetecken till utropstecken. Tydlig handledning med lagom styrning. Det fanns mycket som kom upp på bordet, det behövdes. Allt var väldigt bra.

Inköpare för fackhandel

Gruppcoaching ledare

·          Jag har förstått lite mer vem jag är och varför jag är jag. Jag känner att jag gått ifrån att vara chef till att bli ledare. Jag är bättre lyssnare och känner mig tryggare inför samtal med medarbetare. Jag fick en insikt om hur jag upplevs av andra (mina kollegor) och på så vis en ännu djupare insikt om svagheter och styrkor. Det fanns något jag kunde ta med mig från varje tillfälle. Att utgå från våra riktiga ”case” var toppen.

Gruppchef lager

Grupputveckling med SDI© - Strength Deployment Inventory

·          Man fick förståelse för att vi är alla olika. Vi reagerar olika. Kommer vi ihåg det så behöver det inte bli några konflikter som inte går att lösa

Administrativ enhet på fastighetsbolag

vis - viken kommunikation - florettgatan 29 c - 254 67 helsingborg- epost info@viskommunikation.se

Copyright @ All Rights Reserved