Hem

Sedan starten 1999 har vis kommunikation utbildat över 12 000 personer i att kommunicera mera och bättre.

Ledare, säljare, team och pedagoger har fått hjälp att förstå signalerna som skickas till dem och hur deras egna sätt att kommunicerar påverkar omgivningen. 

Vi hjälper våra deltagare att våga vilja växa - att våga prova nya vägar, att vilja tänka och agera på ett annat sätt och att växa i kompetens, förmåga att kommunicera och att relatera till andra.

Hur utbildar vis kommunikation?

Vi anpassar all utbildning till kundernas behov. Vill ni köra digitala eller fysiska träffar? Vill ni utvecklas individuellt eller i grupp? Vill du göra mätbara resultat genom forskningsbaserade verktyg?

Det enda vi kräver är att vi arbetar långsiktigt. En utbildning med oss sträcker sig oftast över minst tre månader. Mellan utbildningsfillfällena har du individuella mål som du tränar på i din vardag och vid nästa tillfälle följer vi tillsammans upp vad du gjort och vilka resultat du nått, allt för att du ska fortstätta utvecklas genom att arbeta målorienterat. Kontakta oss i formuläret nedan om du vill diskutera hur vi kan hjälpa dig och din organisation att våga vilja växa.

Teamutveckling med resultat

Vem är du och vad gör ni på ICA´s Saknat gods?

Jag är Per-Olof Persson och arbetar som Chef för Saknat gods och en avdelning som heter Leveranskvalitet butik. Saknat gods är en kundservicefunktion hjälper våra ICA-butiker att ta reda på var varorna som inte kommit på deras leverans har tagit vägen samt hantera reklamationerna kopplat till det.
Leveranskvalitet Butik åker runt till våra butiker och fångar upp butikernas synpunkter kring ICA Logistisks leverans till butikerna samt utbildar i våra olika program och funktioner.  

 

Vi gör en teamutveckling för din avdelning som finns i Helsingborg och Borlänge. Vad är målet och syftet med det?

Vårt mål med teamutvecklingen är att stärka teamkänslan i gruppen samt ge verktyg som hjälper oss att ta ansvar och känna en trygghet i förändringsarbetet.

 

Nu har vi träffats hela teamet två gånger av tre. Hur känns det så här långt?

Jag tycker att det känns mycket bra och vi ser bara på lite drygt en månad att vi har tagit stora steg framåt och känner oss mer trygga som team.

 

Hur upplever du engagemanget i utbildningen med tanke på att den är digital?
Det fungerar bra med att ha utbildningen digitalt. Eva är duktig på att få alla att känna sig delaktiga och involvera oss alla i olika frågeställningar.

 

Har ni redan nu, sedan starten 13 april, sett några mätbara skillnader?

Vi har fått många bra verktyg i form av att vi har satt upp något vi kallar för Samspelregler och Mötesregler kring hur vi vill att vi ska vara mot varandra och vilken struktur vi ska ha på våra möten. Något som verkligen gjort våra möten både bättre där fler är involverade men även effektivare. Vi på ICA är duktiga på att göra mätningar på hur personalen mår och vi gör bland annat en mätning var tredje dag som heter Healtf Watch och en gång i månaden en mätning som heter Glimt. I båda verktygen kan vi se att medarbetarna nu mår bättre, trivs bättre och har roligare på jobbet samtidigt som vi presterar bättre resultat och vi tror det kan finnas ett samband mellan utbildningen och resultaten.


Vad tror du att ni kommer att ta med er in i framtiden när vi är klara i juni?

 Jag tror att vi kommer vara stärkta som team och detta kommer göra att vi klarar av alla de utmaningar och förändringar som vi har framför oss eftersom vi kommer göra det tillsammans som ett team.

Kontakta oss så att vi får hjälpa dig att våga vilja växa!

vis kommunikation